Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

NEW STYLE!
After many years i made a new style just for the feeling of it!
The spot was really nice and me, ORTSA and SIMONI rocked the place :D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου