Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

"Like New!" Benaki Museum

Between 27 September - 26 October, Simoni Fontana and I participated with ours collaborations paintings, "Arcane" Trilogy, at the thematic group exhibition "Like New!" at the Benaki Museum, Athens, Greece.
Curated by Andreas Fakis is taking place within the framework of Public Art Festival: Multiformity.

Participants:
Alexandros Vasmoulakis, Vasilis Markosian, Argiris Saraslanides & Simoni Fontana, Cacao Rocks, Franco Fasoli (AR) and Anthony Lister (AU).

Here you can read about the AUCTION ANALYSIS by Widewalls
and here you can read our interview at LIFO magazine about the exhibition and our artwork.


                                                                                                                         "Fragment 3" 
                                                                                                               Argiris Ser & Simoni Fontana  

                                                                                                                            "Fragment 2"
                                                                                                        Argiris Ser & Simoni Fontana 


                                                                                                                         "Fragment 1"
                                                                                                         Argiris Ser & Simoni Fontana
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου