Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

CRAZY DUO! Paint your city event.

SUPER DUO!Paint your city event.
Live action at Naoussa!
Check out the new wall that me and simoni did at Naoussa during the carnival celebrations.
Naoussa carnival is super! See you again next year ;)
Many thanx to the guys from LOBA team for the great time :DD


wtf?