Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

The Apellou str Mural!

The Apellou mural!

This is my first solo mural!
1 week,60 cans,beers,frapes etc..

Special thanx to ANE for the help in painting this mural.

Also thanks to Konsta family,Keten developers,αντιδημαρχία πολιτισμού θεσσαλονίκης.
http://serwof.blogspot.com/2011/09/apellou-str-mural.html